Poziv na testiranje za stipendije na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) svake godine uspješno organizira testiranje za stipendije za sve učenike 4. razreda srednjih škola. Testiranje je prilika da učenici pokažu svoje znanje i dobiju priliku da ostvare odgovarajuću stipendiju ili popust za školovanje na ovom Univerzitetu. Zbog velikog interesovanja, kao i broja vaših registracija, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je odlučio organizirati I testiranje za stipendije koje će se desiti 25. marta 2016. godine sa početkom u 14 sati u prostorijama IUS-a. Testiranje će biti iz oblasti matematike i opšte kulture.


Osim održavanja visokog nivoa obrazovanja kadrova različitih profila, poseban fokus IUS-a je i na afirmisanju sopstvenog rada i dostignuća, uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, te dugoročnoj saradnji sa srodnim univerzitetima, ostvarenoj kroz različite projekte i programe. Pri tome, IUS nastoji privući i zadržati izvanredne, kvalifikovane predavače i administrativno osoblje, koje daje znatan doprinos u oblastima svog djelovanja, te omogućava učestvovanje u inovativnim istraživačkim projektima, u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici. Više od 30 visokokvalifikovanih uspješnih ljudi, povratnika u BiH, u posljednjih nekoliko godina, našlo je sigurno zaposlenje u struci na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i time dobilo priliku da svoju akademsku karijeru nastavi u svojoj zemlji.

Uslovi za pristup testiranju su:

1. Državljani BiH ili regiona (Srbija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Kosovo, Makedonija)
2. Maturanti srednjih škola
3. Kandidati imaju pravo samo jednom izaći na testiranje
4. Potrebno je sa sobom ponijeti ličnu kartu ili drugi identifikacijski dokumenat sa fotografijom.

Stipendije/popusti na školovanje koji se dodjeljuju mogu biti: potpuni, tj. 100% stipendije, koje pokrivaju sve troškove školarine na IUS-u, ili djelimične od 10% do 90%. Cilj ove vrste stipendiranja je podsticanje i promoviraje znanja i sposobnosti kao posebne vrline kod mladih ljudi. Sve navedene vrste stipendija odnose se na četverogodišnji studij na jednom od fakulteta IUS-a (uključujući i Školu engleskog jezika, za kandidate koji moraju pohađati intenzivne časove engleskog jezika).

Za 2016. godinu, Internacionalni univerzitet u Sarajevu je obezbjedio više od 1000 stipendija za najuspješnije student. Prijava za testiranje je obavezna i to se može učiniti na: www.stipendija.ius.edu.ba. Rezultati testova bit će dostavljeni putem E-maila i poštom najkasnije 5 dana nakon dana testiranja

Izlazak na testiranje se ne naplaćuje.

(Školski.ba)