Počela isporuka 900 novih računara u školama u BiH

"Djeca su oduševljena, jer su dugi niz godina radila na različitim, starim računarima."


Foto: Vlada KS

Isporuka novih računara za kabinete Informatike u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koje je nabavilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, počela je jutros u osnovnim školama “Avdo Smailović” i “Grbavica I”.

Za nabavku ukupno 900 računara koji će biti isporučeni školama u prvoj fazi projekta, Ministarstvo je izdvojilo 1.254.684 KM.

 – Ovo je najveća nabavka računara i računarske opreme do sada za kabinete Informatike u sarajevskim školama. Isporuka će biti završena do kraja ove godine, nakon čega slijedi nova nabavka i tek tada ćemo moći reći da svaka škola raspolaže brojem računara u skladu s pedagoškim standardima i normativima. Želim istaći kako smo mi opredijeljeni da dodatno unapređujemo te standarde i normative, a koje zagovara Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, te na taj način Kanton Sarajevo kao primjer dobrih praksi, značajnije približiti razvijenim zemljama. Moramo snažno početi i transformaciju školskih prostora, ambijenta, nastavnih učila i sredstava, te pružiti podršku nastavnicima koji rade sa našom djecom. Nemamo više vremena za gubljenje, moramo biti ekspeditivni. Budžet obrazovanja mora biti veći, jer to su veliki, generacijski projekti, istakla je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, ovom prilikom.

Kazala je da je nabavci opreme prethodila analiza u kojoj je utvrđen broj i starost računarskih jedinica u školama.

Dodjelom novih računara, u OŠ “Avdo Smailović” sada su opremljena dva kabineta Informatike, što će, po riječima direktora škole Hasima Baždara, zadovoljiti potrebe nastavnog procesa.

 – Računari imaju dobre performanse, radi se o procesorima desete generacije, kvalitetnim monitorima, brzi su i pogodni za rad u kabinetima Informatike. Sve računare ćemo umrežiti, na njima će biti korišten softver koji omogućava mrežni rad, a također će biti zaštićeni. Djeca su oduševljena, jer su dugi niz godina radila na različitim, starim računarima, pojasnio je nastavnik Informatike u OŠ “Grbavica I” Ibrahim Muharemović.

U realizaciji projekta digitalizacije sarajevskih škola učestvuje i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, čija je direktorica Senada Salihović, istakla da je ova ustanova snažna podrška Ministarstvu, ali i nastavnom osoblju u tom procesu.