Pet načina da naučite i zapamtite apsolutno sve

Nastao kao odgovor na pitanje “Koje strategije učenja koriste osobe koje brzo uče?” postavljeno na društvenoj mreži Quora, ovaj tekst sumira znanje i iskustvo Alessia Bresciania,, čovjeka koji se već 15 godina bavi različitim strategijama u digitalnoj sferi.


Alessio Bresciani navodi pet principa koje on smatra univerzalnim kada je riječ o učenju i pamćenju.

1. Ponavljanje vodi do savršenstva

Kada učite novu vještinu, konstantno vježbanje tokom određenog vremenskog perioda može vam pomoći da utvrdite i u potpunosti savladate tu vještinu. Ukoliko učite novu teorijsku materiju, vježbajte primjenjujući to znanje gdje god i kad god možete.

Kao što je Bruce Lee jednom prilikom rekao “Ne plašim se čovjeka koji je odjednom uradio 10.000 udaraca, već čoveka koji je ponavljao jedan udarac 10.000 puta”.