pitagora

  • KO je bio Pitagora?

    Pitagora je živio u Grčkoj od 560. do 500. godine pr. n. ere. U južnoj Italiji je osnovao jednu od najvećih filozofskih škola koja je...