KO je bio Pitagora?

Pitagora je živio u Grčkoj od 560. do 500. godine pr. n. ere. U južnoj Italiji je osnovao jednu od najvećih filozofskih škola koja je djelovala 800 godina. Vjerovao je da se sve može objasniti brojevima i to ga je uvjerenje dovelo do važnih otkrića na polju matematike i muzike.


Pitagora i njegovi sljedbenici razvili su teoriju brojeva. Vjerovali su da se sve može objasniti pronalaskom jednostavnih odnosa među brojevima. Na području muzike su otkrili da tonovi izvedeni na žicanim instrumentima ugodno zvuče ako se dužine žica nalaze u jednostavnim odnosima, npr. ako dužina jedne žice iznosi polovinu, tri četvrtine ili dvije trećine dužine druge žice.

Teorija o brojevima dovela je Pitagoru i njegove sljedbenike do važnih ideja o matematici i astronomiji. Vjerovali su da se veličine putanja pojedinih planeta nalaze u jednostavnim odnosima, pa su na temelju toga zaključili da je Zemlja okrugla i da kruži po putanji kao i druge planete.

pitagorina-teorema

Pitagora je također tvorac geometrijske teoreme o pravouglom trouglu koja danas nosi njegovo ime. Prema toj teoremi kvadrat hipotenuze (stranice nasuprot pravom uglu) jednak je zbiru kvadrata kateta (stranica koje zatvaraju pravi ugao).

(Enciklopedija znanja / Školski.ba)