pingvini

  • GDJE žive pingvini?

    Mnogi ljudi vjeruju da ova čudna ptica živi tamo gdje vladaju najžešće hladnoće, u blizini Sjevernog pola, Južnog pola itd. Međutim, pingvini su stanovnici isključivo,...