Ovo su zadaci na koje odgovore moraju znati učenici osnovnih škola: Znate li ih vi?

Da li znate riješiti par pitanja koje djeca u osnovnoj školi dobiju na testu?


Kako djeci približiti matematiku da im ne bude odbojna? Odgovori na neka od pitanja i nisu mogući u stvarnom svijetu, ali su barem matematički tačni.

Prvo pitanje dolazi izravno iz zadaće iz matematike učenika drugog razreda osnovne škole i glasi ovako:

 1. Na izložbu pasa prijavljeno je 49 pasa. Malih pasa ima 36 više nego velikih pasa. Koliko se malih pasa prijavilo za takmičenje?

group of dogs

 

 2. Koliko treba lopočima da prekriju pola jezera?

Scenic view of tropical lake with trees in water

Pitanje: Na jezeru su procvali lopoči. Svakog dana njihov se broj udvostručuje. Pitanje glasi: ako je 48 dana potrebno da lopoči prekriju cijelo jezero, koliko vremena treba da lopoči prekriju polovicu jezera?

 3. Koliko je zombija među ljudima?

Pitanje: U skladištu se nalazi 85 ljudi. Neki od njih pretvoreni su u zombije; neki su još uvijek živi. Ako na dva zombija dolaze tri čovjeka, koliko je zombija u skladištu?

Zombie Boy on Halloween