Otvoreno pismo: Dr Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u BiH

Mjesec juni, obilježen je širom svijeta kao mjesec roditeljstva. Za UNICEF, ovaj mjesec predstavlja priliku da naglasimo presudnu ulogu roditelja kao jednu od najizazovnijih uloga za očeve, majke, staratelje i članove porodice.


Istovremeno, UNICEF putem globalne ekspertize i različitih resursa, kroz programe roditeljstva i integrisanog ranog rasta i razvoja, nastoji pružiti podršku roditeljima, kako bi omogućili najbolji početak svom djetetu, od rođenja do adolescencije.

Zašto je rani razvoj važan?

Naučni dokazi sve više idu u prilog tezi o ranom razvoju, kao temelju cjeloživotnog učenja i produktivnosti. Dokazano je da neuroni u mozgu male djece naprave nevjerovatnih 700 do 1000 konekcija u sekundi. Ovakav rast mozga i brojne sinaptičke veze formiraju osnovu djetetovog fizičkog i mentalnog razvoja, kapaciteta za učenje, prilagođavanje i razvoj psihološke otpornosti. Pojednostavljeno, u prve tri godine života razvije se 80% ljudskog mozga, te podrška i rana stimulacija ovog razvoja, predstavljaju najbolju investiciju za budućnost djeteta. Jednostavni poticaji, poput pravilne ishrane, igre i interakcije, stvaranje okruženja ispunjenog ljubavlju, njegom i poticajem, mogu napraviti bitnu razliku u životu djeteta.

Investicija koja se višestruko vraća:

Hackmanova teorija o ekonomskoj isplativosti ranog rasta i razvoja, naglašava kako investicije u ranom dječijem dobu, rezultiraju uštedama i povratom sredstava za društvo, budući da omogućavaju veću produktivnost, inkluziju, bolji zdravlje i obrazovne ishode, što automatski smanjuje troškove liječenja i socijalnih davanja u budućnosti. U finansijskom smislu, to znači da se svaki uloženi dolar u ranom djetinjstvu, društvu vrati 13 puta.

Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini?

Rani razvoj djeteta u Bosni i Hercegovini, posebno za ranjive grupe djece kao što su Romi, djeca bez roditeljskog staranja, djeca s teškoćama u razvoju i djeca izbjeglice i migranti, posebno u ranim godinama, ugrožen je nedostatkom resursa, ali još više nedovoljnim razumijevanjem važnosti ulaganja u intervencije u ranom djetinjstvu. Posljedice slabijeg zdravlja, lose ishrane, nedostatka rane intervencije, zanemarivanje, siromaštvo i nasilje negativno utječu na razvoj i dobrobit djece. Zatvaranje i obustavljanje, ionako neadekvatnih usluga, izazvano COVID-19 pandemijom, još su više produbili uskraćenost neke djece i porodica.

Većini roditelja, posebno onima iz ugroženih grupa, potrebna je podrška tokom rasta i razvoja njihove djece, koju često ne dobivaju. Roditelji ili staratelji ponekad nemaju odgovarajuće znanje za procjenu razvojnih signala kod djece, što rezultira otkrivanjem teškoća u razvoju kada je već kasno za rane intervencije. Dodatna prepreka koju treba prevazići, su ograničeno znanje i stručnost u oblasti ranih intervencija, te neadekvatne i zastarjele prakse pružatelja usluga, uključujući zdravstvene i socijalne radnike.

Podrška UNICEF-a:

Tokom protekle decenije, UNICEF u BiH podržao je 49 općina/opština da uvedu inovativne i održive usluge podrške ranom razvoju i ranoj detekciji i intervenciji, otvaranjem centara, koji uključuju porodično savjetovanje o ishrani, imunizaciji, otkrivanju razvojnih kašnjenja i ranoj intervenciji. Ove sveobuhvatne usluge integrisane su u zdravstveni, obrazovni ili socijalni sektor.

Rezultati istraživanja provedenog u Tuzlanskom kantonu, pokazali su da su djeca koja su primala ove usluge, imala znatno bolje rezultate u razvoju, poboljšane interakcije majke i djeteta, zdravije kućno okruženje i smanjen roditeljski stres, te bolju emocionalnu dobrobit u odnosu na djecu koja nisu imala pristup ovakvim uslugama.

Ključni element u pružanju ovih usluga, posebno usluga ranog otkrivanja razvojnih kašnjenja i rane intervencije, je stručna radna snaga. Potrebno je imati dovoljan broj adekvatno obučenih pružalaca usluga, sa znanjem, vještinama i kompetencijama za podršku roditeljima u usvajanju svih bitnih aspekata intervencije.

Poziv na akciju:

Svijest: svi predstavnici vlada, skupština i parlamenata na svim relevantnim nivoima trebaju biti potpuno svjesni važnosti ulaganja u rani rast i razvoj, te ekonomskih koristi koje iz toga proizlaze.

Integrisanje usluga: multisektorski model integracije usluga treba podržati u postojećim sistemima javnog zdravstva, obrazovanja i socijalnih usluga, uključujući razvoj mehanizama upućivanja djeteta i porodice kroz sektore na lokalnom nivou.

Usvajanje i provođenje zakona i politika, koji idu u prilog porodici: Plaćeno porodiljsko i očinsko odsustvo trebalo bi biti dostupno svima, a na radnim mjestima uvedeno okruženje, povoljno za mlade roditelje i bebe.

Budžetska raspodjela: Obezbijediti potrebna budžetska izdvajanja za podršku ranom rastu i razvoju kroz sektore obrazovanja, javnog zdravstva i socijalne zaštite, na svim nivoima vlasti.

Angažmani u zajednici: Angažman u zajednicama, doprinijeće i povećanoj potražnji roditelja za inkluzivnim, kvalitetnim i dostupnim uslugama, koje su od ključne važnosti za rast i razvoj djeteta.

UNICEF u BiH spreman je pružiti podršku vlastima, pružateljima usluga, roditeljima, privatnom sektoru, vjerskim zajednicama, medijima i partnerima, kako bi pomogao u provođenju integriranog pristupa za podršku razvoja u ranom djetinjstvu.

Pridružite nam se!