Jedna od najvažnijih stvari u učenju jeste sposobnost koncentrisanja odnosno usmjeravanja mišljenja. Ono predstavlja sposobnost fokusiranja na određenu aktivnost bilo da čitate gradivo, odgovarate na ispitu, rješavate test i sl.

Poenta koncentracije u učenju je da uspijete  da eliminišete sve ono što odvraća vašu pažnju u procesu učenja.

Kako da postignete koncentraciju neophodnu za uspješno  i efikasno učenje? Postoji nekoliko načina: