Općina Centar: 100.000 KM za opremanje školskih biblioteka

Općina Centar Sarajevo iz budžeta za 2015. godinu izdvojila je 10.000 KM za opremanje školskih biblioteka čime će biti olakšan rad bibliotečkih sekcija.


Na taj način Općina Centar olakšava realizaciju vannastavnih aktivnosti kroz koje učenici osnovnih škola prepoznaju i razvijaju svoja interesovanja i talente, saopćeno je iz te općine.

Na području općine Centar raspodjela novčanih sredstava pojedinim školama izvršena je u skladu sa brojem učenika i ukupnim raspoloživim fondom školske lektire, na osnovu čega su i odabrani prioriteti.

Za osnovne škole “Hasan Kikić”, “Vladislav Skarić” i “Katolički školski centar” izdvojeno je po 2.000 KM, a za škole “Isak Samokovlija”, “Alija Nametak”, “Musa Ćazim Ćatić” i “Nafija Sarajlić” osigurano je po 1.000 KM, saopćeno je iz Općine Centar.

(oslobodjenje.ba)