Održan Stručni aktiv nastavnika i profesora informatike Kantona Sarajevo

U srijedu, 01. jula 2015.godine, u prostorijama Gimnazije Obala na inicijativu ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Elvira Kazazovića održan je Stručni aktiv nastavnika i profesora informatike Kantona Sarajevo.


Sastanku su pored 180 nastavnika i profesora informatike osnovnih i srednjih škola, prisustvovali na poziv ministra Kazazovića i profesori sa Elektrotehničkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Na aktivu su razmatrani strateški pravci i ideje za poboljšanja i izmjene Nastavnog plana i programa za predmet Informatika, kao i načini unaprijeđenja računarske infrastrukture u školskim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Također, na sastanku je razmatrana i tema korištenja besplatnog softvera u školama u vidu besplatnih platformi operativnog sistema i edukacijskog softvera, o čemu su izlaganje imali profesori sa Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

(mon.ks.gov.ba)