Novosti u tekućoj školskoj godini: Uskoro projekat online upisa učenika u srednje škole KS-a

Učenici osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo u tekućoj 2015/2016. školskoj godini, susrest će se s nizom noviteta. Kako navode iz Ministarstva za obrazovanje, nauke i mlade Kantona Sarajevo, čelni ljudi će se zajedno s ministrom Elvirom Kazazovićem, potruditi da izmjene u obrazovanju budu u skladu s mogućnostima učenika, ali i nastavnika. Dodaju da će se sve aktivnosti realizirati u cilju ulakšeg usvajanja gradiva.


Prvobitno je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a odlučilo da u ovoj školskoj godini neće biti organizirana probna matura za učenike 9. razreda osnovnih škola.

Naime, ministarstvo je u prethodne tri godine u saradnji s osnovnim školama realiziralo probnu maturu, kao jednu vrstu kvalitetne pripreme učenika za polaganje eksterne mature, koja se organizira svake godine mjesecu junu. Nakon provedenih konsultacija s direktorima osnovnih škola, većina direktora je bila protiv organiziranja probne mature za učenike osnovnih, pa su predložili da svaka škola interno provede testiranje učenika.

Kako bi se učenici mogli adekvatno pripremiti za eksternu maturu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a je dostavilo školama po jedan primjerak testova za predmete: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, te prvi strani jezik – Engleski i Njemački jezik koje mogu iskoristiti u tu svrhu.

– Škole u kojima učenici 9. razreda nastavu prate po individualno prilagođenim programima, mogu upotrijebiti već korištene testove iz prethodne tri godine. Odluka o korištenju dostavljenih testova, u smislu provjere znanja učenika, kao i termini testiranja učenika, se nalaze u isključivoj nadležnosti svake osnovne škole, naglasili su u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS-a.

Pilot program elektronskog vođenja razredne nastave

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade pokrenulo je i niz aktivnosti u oblasti unapređenja kvalitete obrazovanja, a jedna od njih je i provođenje pilot programa za vođenje razredne knjige u elektronskom obliku s ciljem veće transparentnosti i komunikacije na relaciji učenik- nastavnik- roditelji.

– Cilj ovog projekta je unapređenje saradnje s roditeljima kao i stalna informisanost roditelja o uspjehu i vladanju učenika, koji će kroz informacioni sistem EMIS i e-dnevnik putem šifri biti dostupni roditeljima uz punu bezbjednost podataka, jer će program omogućiti da roditelj uz šifru koju dobije pristupi samo podacima svog djeteta, a osim nastavnika niko drugi ne može mijenjati podatke. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi segmenti rada u školama. Svi događaji iz školskih učionica unosit će jednostavnim putem u web aplikaciju, istaknuli su za portal Klix.ba iz resornog ministarstva.

Na ovaj način će se pružati potpuno ažurne informacije o uspjehu i vladanju učenika i olakšavati pregled svakodnevnih događaja svim korisnicima. Tokom realizacije projekta, biće obezbjeđena i potrebna edukacija svih korisnika kako da se ovim programom služe kao i tehnička podrška u toku kasnijeg korištenja programa.

Uskoro online upis učenika u srednje škole

Drugi projekat koji će se realizirati u ovoj školskoj godini je online prijava i upis učenika u srednje škole, provođenje eksterne mature škole elektronskim putem kao i niz drugih aktivnosti vezanih za informatizaciju i modernizaciju obrazovanja. Online testiranje učenika u školama se za sada odvija jedino na časovima predmeta informatika u okviru nastavnog plana i programa.

– Ovakva vrsta testiranja za druge nastavne predmete podrazumijeva bolju tehničku opremljenost škola kao i ostvarivanje drugih preduslova: izmijenjena zakonska regulativa, poboljšana infrastuktura, osigurana kontinuirana edukacija nastavnog kadra za rad sa ICT tehnologijama, izrada aplikativnih softvera, izbor timova stručnjaka za izradu testova, sa pedagoško-metodičkim osvrtom na ovu vrstu testiranja, kreirana edukativna platforma koja će nuditi katalog on-line materijala organizovanog po razredima, predmetima i programskim cjelinama, navode dalje iz ministarstva.

Ipak, bez obzira na svu kompleksnost projekta, ministarstvo je opredijeljeno za dalji napredak i podršku školama na putu bolje motiviranosti učenika, korištenjem interaktivnih metoda učenja upotrebom novih tehnologija, te će on-line testiranje u budućnosti činiti dopunu sadašnjem načinu izvođenja nastave.

(Klix.ba)