Naida Hota-Muminović potpisala ugovore o sufinansiranju boravka djece u privatnim vrtićima

Kanton Sarajevo sa 11,5 miliona KM sufinansira boravak 5.000 djece u privatnim vrtićima.


Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović potpisala je danas ugovore o sufinansiranju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama u školskoj 2022/2023. godini.

Usluge cjelodnevnog boravka djece u privatnim vrtićima iz Budžeta KS će biti sufinansirane sa 200 KM, a poludnevnog boravka sa 100 KM mjesečno.

 – Vlada KS je ove godine donijela jedinstven Program kojim je omogućila sufinansiranje za svu djecu koja pohađaju privatne vrtiće. Mi smo u međuvremenu razgovarali sa predstavnicima tih ustanova i usklađivali uvjete za učešće u ovom programu, a jedan od njih je bio da registrovana privatna predškolska ustanova ne uvećava cijenu boravka djece za više od 10% u odnosu na raniju cijenu. Privatne ustanove su pokazale zaista visok stepen senzibiliteta, te su sve ostvarile učešće u Programu Vlade, navela je ministrica.

Istakla je da će ugovori biti potpisani sukcesivno, jer su u međuvremenu Ministarstvu dostavljeni upiti pojedinih privatnih vrtića, koji će biti razmotreni.

 – Želim istaći da su naše namjere povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, poboljšanje standarda života roditelja, staratelja i hranitelja djece, kao i stvaranje boljih prilika za žene i njihovom pristupu tržištu rada. Želimo da Kanton Sarajevo postane model ugodnog života, kako nam mladi ne bi odlazili iz zemlje, naglasila je ministrica.

Po njenim riječima, Ministarstvo je u svrhu sufinansiranja boravka djece u privatnim vrtićima u ovoj školskoj godini izdvojilo 11,5 miliona KM za oko 5.000 djece, što je duplo veći broj djece u odnosu na prethodnu godinu.