Mozglica: Možete li odgovoriti na ovo trik pitanje?

Možete li riješiti ova trik pitanja?


question

Da li smatrate da ste pametni i da se dobro snalazite sa zagonetkama? Želite li da malo zagrijete um?

Zagonetka glasi ovako:

– Učestvujete u trci. Prestižete drugu osobu. Na kojem ste mjestu? Odgovor pogledajte na narednoj stranici.