Mozgalica za školarce: Kojim koncem je svezana banana?

Možete li odgonetnuti kojim koncem je svezana banana?


Rješenje

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Logička mozgalica: Koliko kvadrata vidite na slici?

 

Mozgalice podstiču kreativnost

Mozgalice zahtijevaju različite načine razmišljanja i pristupe problemu. Učenici se potiču da razmišljaju izvan ustaljenih okvira i traže nekonvencionalna rješenja. Ova vrsta razmišljanja potiče kreativnost i inovativnost, koje su ključne vještine za suočavanje sa izazovima u svijetu koji se konstantno mijenja. Mozgalice pružaju učenicima priliku da istraže nove ideje, testiraju različite strategije i razvijaju svoju sposobnost da misle “izvan kutije”.