Mozgalica: Možete li pronaći klavijaturu među zebrama?

Gotovo niko ne može pronaći klavijaturu među zebrama, možete li Vi?


 Rješenje