Mozgalica: Možete li napraviti dva kvadrata pomijeranjem dvije šibice?

Možete li napraviti dva kvadrata pomijeranjem dvije šibice?


Naučnici su davno dokazali da mozgalice ne samo da poboljšavaju vaše pamćenje već i povećavaju vještine razmišljanja.

I ne mogu samo djeca imati koristi od njihova rješavanja, jer su korisne i za odrasle. Pokušajte riješiti ovu mozgalicu!

Vaš zadatak glasi:

 – Pronađite dva načina da dobijete kvadrat pomicanjem dvije šibice.

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…