Mozgalica: Koliko trouglova vidite na slici?

Mozgalica nije jednostavna kao što se čini. Koliko trouglova vidite na slici?


RJEŠENJE

Na slici ima 24 trougla. Pogledajte kako su raspoređeni.