Ministrica Hota-Muminović: Zakonska obaveza je izučavanje o agresiji na BiH, opsadi Sarajeva i genocidu

Kroz sadržaj nastavnog predmeta historije učenici obrađuju tematske cjeline koje se odnose na sjećanje na agresiju, genocid i opsadu Sarajeva.


Foto: Vlada KS

Kanton Sarajevo ima zakonom predviđenu obavezu da izučava, kroz sadržaj nastavnog predmeta historije, tematske cjeline koje se odnose na sjećanje na agresiju, genocid i opsadu Sarajeva.

Već od 2018. godine, učenici 9. razreda osnovnih škola, te 3. i 4. razreda srednjih škola izučavaju ove tematske cjeline, na bazi priručnika koji je u te svrhe kreiran.

 – Trenutno je u fazi revizija priručnika, i sigurna sam da će to postati dobar okvir za podučavanje o sudskim utvrđenim činjenicama. Jednako je važno napomenuti da će Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, putem Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, raditi specijalizirane programe koji se tiču njegovanja kulture sjećanja, uključujući i sjećanje na antifašističku borbu Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, kao i period odbrane grada i države u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. To će biti specifičan sadržaj koji će se realizirati kroz vannastavne i posebne programe, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Ministrica je danas prisustvovala konferenciji na kojoj je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila izvještaj o učenju i nastavi historije perioda 1992-1995. godina, u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj, koji je Misija OSCE-a objavila danas, naglašava neophodnost učenja i nastave historije o pomenutom periodu u svim osnovnim školama u BiH, te konstatuje da se prošlost izučava na potpuno različite načine na području Bosne i Hercegovine. Također se navodi kako je potrebno graditi povjerenje u Bosni i Hercegovini u cilju trajnog očuvanja mira.

U radu konferencije učestvuje Lamija Husić, u ime Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, a Semir Salihović i Azemina Muminović, u ime Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS.