Ministrica Hota-Muminović: U novoj školskoj godini KS uvodi svjetski način podučavanja

"Nadamo se da će ove promjene promijeniti klimu u učionici, učiniti školu zanimljivijom, interesantnijom našim učenicima."


Foto: Facebook

Višednevno stručno usavršavanje odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika, pomoćnika direktora i direktora u javnim i privatnim ustanovama o temi kurikularna reforma u Kantonu Sarajevo počelo je u hotelu Hills u Sarajevu.

Usavršavanje je organizirao Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Kurikulumi izrađeni na jedinstvenoj metodologiji koja nudi novi pristup podučavanju i učenju, a koji će biti predstavljeni na ovoj edukaciji, činit će centralni dio kurikularne reforme, čija implementacija slijedi već od 1. septembra ove godine, odnosno od početka školske 2022/2023. godine na nivou devetogodišnjeg osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, te srednjoškolskog obrazovanja.

U izjavi medijima, uoči početka skupa, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović naglasila je da se s početkom nove školske godine u KS počinje s reformom u učionicama.

 – Do sada smo uradili dosta priprema, imali smo dosta oglednih časova, koji služe kao primjer kako treba raditi časove na osnovu novih nastavnih planova i programa, tako da smo kreirali dosta resursa. Sada je vrijeme da to ponudimo nastavnicima i učenicima u učionicama, navela je ministrica Hota-Muminović.

Upitana šta u praksi znači ova reforma, ministrica je objasnila da ona podrazumijeva da nastavnik ima jasnu sliku onoga šta želi postići sa učenikom po pitanju njegovih znanja i vještina, odnosno koje vještine treba da ima učenik kada završi jedan razred. Tome ga vode ishodi učenja.

 – Drugi benefit je što sada imamo naglašenu međupredmetnu povezanost. Ranije su bile striktne granice između dva predmeta, čak i onih iz iste grupacije. Npr. između biologije i hemije postojala je granica, gdje je učenik posebno u oba predmeta učio fenomen fotosinteze, pri čemu nije percipirao da se radi o istom fenomenu. Tako nije bilo ekonomičnosti u spoznaji i tu je uvijek bio problem. Sada smo obogaćeni cjelovitim pogledom na znanje, to je savremeni način podučavanja svugdje u svijetu, objasnila je ministrica Hota-Muminović.

Direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihović podsjetila je da je ustanova na čijem je čelu u junu već provela brojna usavršavanja odgajatelja, nastavnika i profesora, a da je sada prijavljeno oko 3.500 nastavnika, koji će narednih dana biti educirani za kurikularnu reformu i podučavanje prema ishodima učenja.

 – To je impozantan broj i govori o tome koliko su nastavnici zainteresirani, koliko se žele nastaviti educirati. Sigurna sam da će ovo biti uspješna edukacija i da će doprinijeti njihovom profesionalnom razvoju, navela je Salihović.

Viša saradnica za razvoj predmetnih kurikuluma i dosadašnja voditeljica Ekspertne radne grupe Kurikularne reforme KS Azra Nizić potcrtala je da reforma koja se uvodi od ove školske godine znatno mijenja obrazovnu paradigmu i koncept podučavanja u učionici.

 – Nadamo se da će ove promjene promijeniti klimu u učionici, učiniti školu zanimljivijom, interesantnijom našim učenicima, rekla je Nizić.

Dodala je da kurikularni pristup pretpostavlja jačanje i građenje raznih kompetencija kod učenika.