Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a školama ne dozvoljava učešće u svim projektima na nivou BiH

Sredinom jula Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a zatražilo je od svih škola u tom entitetu izjašnjavanje o učešću u bilo kakvim projektima na nivou Bosne i Hercegovine.


Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a je prošlog mjeseca uputilo zahtjev svim obrazovnim ustanovama u tom entitetu da se izjasne o učešću u bilo kakvim projektima i programima na nivou BiH. Pojasnili su da je riječ o redovnim aktivnostima.

U prilogu koji je objavila Al Jazeera, navedeno je kako sve škole u RS-u moraju imati dozvolu za sve projekte i programe u kojima učestvuju.

– Dozvoljeni su samo oni projekti koji su u skladu sa strateškim dokumentom u oblasti obrazovanja RS-a, pojašnjenje je iz resornog ministarstva koje je stiglo na adresu Al Jazeere.

– S ciljem ažuriranja registra programa, projekata i drugih aktivnosti, u kojima učestvuju sve vaspitno-obrazovne ustanove, uputili smo dopis istim kako bi se na brži i jednostavniji način ažurirale sve dodatne informacije koje su nam potrebne, dodali su dalje iz ministarstva.

Za kraj, istaknuli su da je riječ o redovnoj aktivnosti koja se sprovodi u skladu sa internim procedurama.