Logička mozgalica: U kojem krugu se nalazi broj 7?

Možete li pronaćin broj 7?


Rješenje

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Test opažanja: Koliko trouglova vidite na slici?

 

Mozgalice unapređuju memoriju i koncentraciju

Rješavanje izazovnih zagonetki zahtijeva fokusiranje uma i zadržavanje informacija na kratkotrajnoj memoriji. Učenici moraju biti pažljivi i pratiti detalje kako bi otkrili skrivene obrasce ili došli do u suštine problema. Redovno vježbanje mozgalica pomaže u razvoju sposobnosti koncentracije, što je dragocjeno učenicima jer im omogućava da duže vrijeme ostanu usredotočeni na zadatke tokom školskog časa ili kod kuće.