KS: Školski kalendar za 2015/2016. školsku godinu

U skladu sa članom 22. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/04, 21/06, 26/08. 31/11 i 15/13), i članom 38. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/10), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2015/2016. godinu.


Kalendar možete preuzeti ispod:

(Školski.ba)