Koji ljudski organ je najdugovječniji?

Ukoliko niste znali, ljudski organi u proces starenja ne ulaza istovremeno.


Naime, pojedini organi počinju da stare veoma rano, dok drugi stare dosta sporije.

Starenje ljudskih organa

Naučnici ističu da se biološko starenje prvo primjećuje na koži i da se ono ne podudara sa starenjem drugih organa, piše edukacija.rs.

Naime, pluća počinju da stare nakon navršenih 20 godina, a to se ispoljava usporenim smanjivanjem kapaciteta. Kod pojedinih osoba, već u 40. godini života, vidljivi su znaci gubitka daha, što se najčešće dešava usljed djelimičnog ukrućivanja mišića i rebara.

Sa 20. godina počinje da stari i mozak. Od početnih 100 milijardi neurona, do 40. godine izgubimo 10.000 neurona, dnevno! Ovaj proces utiče na pamćenje, koordinaciju i cjelokupno funkcionisanje mozga. Dolazi do propadanja međućelijskog prostora, jer se onemogućava normalan protok informacija na međućelijskom nivou u mozgu.

Dok koža počinje da stari poslije 25. godine života, mišići gube na snazi od 30. Kosa gubi kvalitet nakon 35, zubi od 40, a oči i srce počinju da stare nakon navršenih 40 godina.

Bubrezi i prostata počinju da stare oko 50.

Čulo sluha slabi od sredine pedesetih, dok čulo mirisa i ukusa počinje da se gubi od 60. godine.

Glas počinje da stari od 65, a prepoznaje se po tome što postaje tiši i hrapaviji. Mokraćna bešika počinje da stari nakon 65. godine, dok je jetra najdugovječnija. Naime, ona počinje da stari sa navršenih 70 godina.