Koje su vakcine u Federaciji BiH obavezne do 18. godine i kada ih treba primiti?

U FBiH obavezno je vakcinisanje protiv 10 zaraznih bolesti. Pogledajte koje vakcine treba primiti od rođenja do punoljetstva.


Foto: Envato
Foto: Envato

Vakcine aktiviraju čovjekov imunološki sistem i pomažu tijelu da se izbori s uzročnicima mnogih bolesti. Vakcinacijom se na jednostavan i efikasan način mogu spriječiti fatalni ishodi. Ovo je kalendar obaveznih vakcina u FBiH za 2021. godinu.

Vakcinacija, obavezna preventivna aktivnost, se u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) obavlja na temelju važećeg kalendara imunizacije za tekuću godinu, u skladu sa zakonskim aktima (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Naredba o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti FBiH).

Kalendar na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo FBiH donosi federalni ministar zdravstva. U FBiH obavezno je vakcinisanje protiv 10 zaraznih bolesti: difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize, ospica, rubeole, zaušnjaka, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti koje uzrokuje Haemophilus influenzae tip b, piše na stranici Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, piše Klix.

Kalendar imunizacije za 2021. godinu, prema stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, je sljedeći:

Kalendar imunizacije za djecu od 0 do 18 godina u 2021. godini (Foto: Zavod za javno zdravstvo FBiH)
Kalendar imunizacije za djecu od 0 do 18 godina u 2021. godini (Foto: Zavod za javno zdravstvo FBiH)

Novorođenčad u porodilištu trebaju biti vakcinisana, ako nemaju relevantne medicinske kontraindikacije, protiv tuberkuloze (BCG vakcina) i hepatitisa B (HBV vakcina).

BCG vakcinacija prakticira se unutar 12‐24 sata po rođenju djeteta u porodilištu, istovremeno s prvom dozom HBV vakcine. BCG vakcina daje se intradermalno u deltoidni mišić nadlaktice, a HBV vakcina intramuskularno u srednju trećinu prednjebočnog dijela mišića natkoljenice.

S navršenim prvim mjesecom života dojenčad trebaju primiti drugu dozu HBV vakcine intramuskularno u prednjebočni dio mišića natkoljenice.

S navršena dva mjeseca života dojenčad primaju prvu dozu kombinovane vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize i bolesti uzrokovane s Haemophilus influenzae tip b (DTaP‐IPV‐Hib vakcina) intramuskularno u prednjebočni dio mišića natkoljenice.

U četvrtom mjesecu života dojenčadi se daje druga doza kombinovane vakcine DTaP‐IPV‐Hib intramuskularno u prednjebočni dio mišića natkoljenice.

S navršenih šest mjeseci života dojenčad primaju, u istoj posjeti doktoru, treću dozu kombinovane vakcine DTaP‐IPV‐Hib i treću dozu HBV intramuskularno.

S navršenih 12 mjeseci života, tj. nakon navršenog prvog rođendana, djeca primaju vakcinu protiv ospica, rubeole i zaušnjaka (MRP vakcina) subkutano ili intramuskularno u deltoidni mišić nadlaktice.

U drugoj godini života djeci se daje prva održavajuća doza (revakcina) kombinovane DTaP‐IPV‐Hib vakcine, ako je od treće doze DTaP‐IPV‐Hib vakcine prošlo najmanje šest mjeseci.

U petoj godini života djeci, koja su vakcinisana prema ranijem kalendaru obavezne imunizacije, daje se prva revakcinacija kombinovanom četverovalentnom vakcinom DTaP‐IPV u deltoidni mišić nadlaktice.

U šestoj godini života djeca primaju MRP revakcinaciju subkutano ili intramuskularno u deltoidni mišić nadlaktice.

Djeca do polaska u školu trebaju primiti dvije doze MRP vakcine, odnosno primjeran MRP vakcinalni status treba što prije realizirati, pri čemu razmak između MRP primovakcinacije i revakcinacije, ako do tada nije realiziran uobičajen raspored davanja MRP vakcinacije, minimalno treba biti 30 dana.

U 14. godini života realizuje se revakcinacija kombinovanom vakcinom, tj. niža doza za difteriju i anatoksin tetanusa (dT) intramuskularno u deltoidni mišić nadlaktice.

U završnom razredu osnovne škole provjerava se HBV vakcinalni status, te ako je neprimjeren, djeci se daje HBV vakcina po shemi 0‐1‐6 mjeseci.

U završnom razredu srednje škole ili do navršenih 18 godina života provodi se dT revakcinacija, ako u završnom razredu osnovne škole djeca nisu primila dT revakcinu, prema objašnjenju kalendara imunizacije za 2019. godinu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo (koji je vrlo sličan trenutnom kalendaru).