Kanton Sarajevo prednjači u procesu uključivanja djece s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne ustanove

Vlada KS je donijela Posebni program za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo, s posebnim akcentom na uspostavi sistema rane detekcije i pravovremene podrške djeci s teškoćama.


Foto: Facebook

Voditeljica sekcije za obrazovanje UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Sanja Kabil danas je posjetila Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, te tom prilikom iskazala podršku ovom resornom ministarstvu i Vladi Kantona Sarajevo u aktivnostima usmjerenim na unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo.

Istakla je da Kanton Sarajevo prednjači u procesu uključivanja djece s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne ustanove, kao i da su prepoznati napori Kantona Sarajevo u posvećenoj provedbi aktivnosti usmjerenih na zaštitu i dobrobit svakog djeteta/učenika. Posebno je pohvalila i aktivnosti usmjerene na dobrobit djece/učenika iz ranjivih kategorija društva.

Na sastanku se razgovaralo o procesima inkluzivnog odgoja i obrazovanja koji su intenzivno započeli u toku 2022. godine usvajanjem Zaključaka na Tematskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Jednoglasnom podrškom zastupnika Skupštine KS pokazano je opredjeljenje Kantona Sarajevo ka potpunom podržavanju inkluzije kroz gotovo sve resore.

Vlada KS je donijela Posebni program za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo, s posebnim akcentom na uspostavi sistema rane detekcije i pravovremene podrške djeci s teškoćama. Također, na temelju ovog posebnog programa Vlade KS UNICEF i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva KS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS su potpisali Sporazum o saradnji u cilju uspostave sistema rane intervencije, pružanja podrške djeci sa teškoćama i njihovim porodicama.

Ministrica Naida Hota-Muminović se zahvalila UNICEF-u u Bosni i Hercegovini za podršku koju kroz različite programske aktivnosti pruža odgojno-obrazovnim ustanovama, a posebno za programe usmjerene za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i UNICEF u Bosni i Hercegovini će kroz zajedničke aktivnosti nastaviti stvarati bolje prilike za rast i razvoj svakog djeteta i kvalitetniji odgoj i obrazovanje.

Kanton Sarajevo prednjači u procesu uključivanja djece s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne ustanove

Voditeljica…

Objavljuje Vlada Kantona SarajevoČetvrtak, 7. rujna 2023.