Kakva je veza između brze hrane i učenja?

Šta podrazumijeva termin "nezdrava hrana" i kako ona utiče na proces učenja?


Mladi bi trebalo iz više razloga da paze čime se hrane. Kako pokazuje istraživanje koje su sporeveli američki naučnici, brza hrana utiče na učenje.

Naučnice sa Kolumbus Univerziteta u Ohiu i Austin Univerziteta u Teksasu na osnovu istraživanja zaključile su da je moguće da adolescenti koji konzumiraju brzu hranu otežano napreduju u školi i imaju niže ocjene od svojih vršnjaka koje se ne hrane na isti način kao oni, prenose bebe.avaz.ba.

Negativna strana

Časopis Clinical Pediatrics objavio je ovo istraživanje koje ukazuje na još jednu negativnu stranu brze hrane, a to je utjecaj koji ima na desetogodišnjake. Djeca koja konzumiraju nezdravu hranu u ovim godinama često slabije napreduju u čitanju, matematici i naučnim predmetima.

Puno šećera i masti

Nezdrava hrana, koja sadrži puno šećera i masti, prema istraživanju koje su sproveli naučnici, pokazuje da utječe na rezultate u školi. Nakon što su pratili način ishrane i utjecaj hrane na život 11.740 djece u periodu od njihove šeste do 14 godine, doveo je naučnike do zaključka da se unos brze hrane mora organičavati.

Djeca koja su tri ili više puta sedmično konzumirala nezdravu hranu imaju primjetno gore rezultate i ocjene u školi od svojih vršnjaka.