Kako lakše naučiti fiziku?

Fizika je predmet koji često daje učenicima dosta glavobolje jer obuhvata složene matematičke probleme.


Fizika je fascinantna prirodna nauka koja je u velikoj mjeri doprinijela razumijevanju svijeta oko nas i tehnološkom razvoju. Donosimo neke važne savjete kako bismo vam pomogli da steknete razumijevanje ove nauke i uspjeli naučiti fiziku i postići dobre rezultate u ovom predmetu.

1. Usavršite znanje osnova:
Fizika se zasniva na više centralnih teorija iz kojih se sve drugo razvija. Zbog toga je vrlo vjerovatno da će se problemi koje ćete morati da riješite na testu bazirati na osnovnim konceptima ili varijanti istih. Shodno tome, umjesto pokušaja pamćenja složenih problema, preporučljivo je usvojiti osnovne koncepte i teorije koje će vam pomoći razumjeti osnovne principe i vezu između različitih subjekata. Efikasan način da dobijete pregled ovih osnovnih fizičkih koncepata i njihovih odnosa je stvaranje “mapa uma”.

2. Jačanje znanja matematike:
Kao što je već pomenuto, ako proučavate fiziku onda ćete vidjeti da sadrži mnoge matematičke elemente. Pregledajte ili proučite matematiku zajedno sa svojom fizikom i to će vam pomoći da poboljšate upravljanje formulama i konceptima.

3. Pojednostavite:
Pokušajte pojednostaviti situaciju što je više moguće. Problem iz fizike koji radite može izgledati težak za riješiti u početku, ali pogledajte još jednom i počnite da ga analizirate i shvatit ćete da je to lakše nego što ste prvo razmišljali. Važno je da ostanete mirni i pokušate da dovedete problem u kontekst koji razumijete tako što ćete ga pojednostaviti u svom umu i razložiti na elemente od kojih je sastavljen, jer većina zadataka u fizici sastavljena je od više drugih jedinica, stoga je bitno da učite redovno i da na zadatak ne gledate kao na babarogu već jednu veliku LEGO građevinu.

4. Koristite crteže:
Odličan način za primjenu gornje tačke je kroz crteže ili grafiku. Već smo diskutovali o prednostima “mapa uma”, ali crteži također mogu biti od suštinskog značaja za razumijevanje i proučavanje fizike. Kada god možete, preporučujemo vam da izvedete crtež ili da ilustrujete koncept onoga što se od vas traži u zadatku. Npr. ako se traži površina dna bazena, onda si skicirajte bazen u ćošku sveske i oko njega postavite date podatke.

5. Koristite Flash kartice za proučavanje:
Primijetite nove riječi, mjere, opšte principe i druge koncepte koji se pojavljuju. Ovo će vam pomoći da pratite temu teorije i ojačate nove informacije koje će imati pozitivne posljedice kada se suočite sa rješavanjem problema.