Kako da djecu naučite slova?

Pri učenju slova sa djetetom ne žurite i budite jako strpljivi.


Učenje slova nije samo posao za učitelje i vaspitače već i roditelji mogu da se posvete ovoj aktivnosti. Već od četvrte godine djeca mogu da počnu sa učenjem i vježbanjem pisanja i raspoznavanja slova, piše Mamaonica.

U ovom uzrastu djeca imaju razvijene sposobnosti potrebne za raspoznavanje pravih slova u riječima. To se dešava jer djeca umiju da raspoznaju zvukove te kada ih pitate kojim slovom počinje riječ “kuća” mogu vam odgovoriti “k”. Od trenutka kada mogu raspoznavati glasove, možemo početi i sa učenjem grafema.

Učite uz pomoć igre

Ono što treba imati na umu je da je neophodno učiti kroz igru kako bi u učenje bila uključena sva čula. Ovo su neke igre koje vam mogu pomoći:

  •  Sklapanje slova – Na velikom listu papira napišite bilo koje slovo a potom ga isjecite na dva ili tri dijela. Zadatak je da dijete sklapa pravilan oblik slova.
  • Svi predmeti počinju na slovo... – U jednu kutiju stavite nekoliko predmeta čiji nazivi počinju na isto slovo. Neka dijete izvlači predmete jedan po jedan i govori njihov naziv kako bi postalo svjesno da nazivi počinju istim slovom. Kao korak dalje u ovoj igri možete stavite više različitih predmeta na pod, a od djeteta tražiti da izdvoji sve predmete koji počinju na isto slovo.
  • Preslikavanje – Napravite oblike slova od kartona ili debljeg papira i dajte djetetu zadatak da preslikava oblike. I u ovom zadatku uključena su sva čula te je učenje mnogo efikasnije.

Pri učenju slova sa djetetom ne žurite i budite jako strpljivi. Cilj ne treba da bude brzo učenje već učenje kroz zabavu. Osim toga ne zaboravite da je osim prepoznavanja i pisanja slova jako važno da djeca nauče pravilno držati olovku te poradite i na tome tokom svih aktivnosti.