Kako će se ove godine odvijati upis u srednje škole Kantona Sarajevo?

Pogledajte na koji način će se izvršiti upis učenika u KS.


Foto: Envato
Foto: Envato

Roditelji i učenici znaju jako dobro poznate brige – upis u srednje škole koji bi trebao uskoro početi. Do sada, svi učenici bi trebali da su izabrali svoje zanimanje te u kojem smjeru će ići njihov nastavak školovanje.

Prošle godine, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je 11. juna zvanično počeo online upis u srednje škole.

Sada smo pitali ovo ministarstvo kada se očekuje konkurs za početak upisa te na koji način će se odvijati.

 – Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS provodi pripremne aktivnosti koje se odnose na upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2022./ 2023. godini. I ove školske godine, kao i prethodnih godina, upis učenika se odvija online i u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika za primjer u prvi razred, naveli su iz Ministarstva.

Prijava i upis kandidata u prvi razred srednjih škola provodi se isključivo putem Informacionog sistema EMIS. Ako vas zanimaju detalji, na EMIS programu potražite opciju sa “pomoć”.

Resorna ministrica Naida Hota-Muminović rekla je da će prvi upisni rok u srednje škole biti naredne sedmice, da će konkurs biti raspisan u utorak, 21. juna i da će trajati sedam dana.

Prilikom prijave učenici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
  • uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5., 6. i 7. razredu),
  • dokumenti/ Diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona Sarajevo, a žele upisati 1. razred srednje škole u Kantonu Sarajevo, dužni su polagati eksternu maturu. Način prijave i druge informacije o tome mogu se naći klikom ovdje.