Istraživanje u BiH: Kakvo je psihofizičko zdravlje učenika, prosvjetnih radnika i roditelja nakon pandemije

Navedeni izvještaj treba poslužiti u izradi mjera i programa usmjerenih na zaštitu psihofizičkog zdravlja djece.


Foto: Envato
Foto: Envato

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavilo je Izvještaj o provedenom istraživanju o psihofizičkom zdravlju djece/učenika, prosvjetnih radnika i roditelja nakon pandemije izazvane oboljenjem COVID-19, sa preporukama.

Kako navode iz Ministarstva, navedeni izvještaj treba poslužiti u izradi mjera i programa usmjerenih na zaštitu psihofizičkog zdravlja djece/mladih i prosvjetnih radnika, a bit će koristan i profesionalcima iz sektora obrazovanja, zdravstva, posebno profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja, ali i drugim zainteresiranim.

U osvrtu na povod izrade ovog akta, resorna ministrica Naida Hota-Muminović istakla je da je mandat ministrice za odgoj i obrazovanje preuzela u izrazito teškom i izazovnom periodu u kojem se našao cijeli svijet, u doba pandemije izazvane koronavirusom.

 – Donošenje odluka je zahtijevalo dosta konsultacija i sastanaka sa profesionalcima iz oblasti obrazovnog, zdravstvenog, sigurnosnog i socijalnog sektora, jer sam znala da u kriznom vremenu mogu biti ugrožena dječja prava i da moramo donositi mjere u cilju zaštite, prije svega, psihofizičkog zdravlja djece i mladih. Duboko sam uvjerena da pandemijski izmijenjeni uvjeti života, globalna svjetska zbivanja, ekonomska situacija u društvu, povećan broj disfunkcionalnih porodica u velikoj mjeri koreliraju sa mentalnim zdravljem u zajednici, navela je ministrica.

Izvještaj je dopstupan na linku.