Intervju sa ministrom Elvirom Kazazovićem: O školskim ekskurzijama unutar BiH

Idealna školska ekskurzija trebala bi zadovoljiti odgojne, obrazovne i praktične ciljeve, uz najnižu cijenu, mišljenja je Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koji je nedavno potpisao izmjenu Pravilnika po kojoj se školske ekskurzije u osnovnoj školi od sada trebaju odvijati isključivo unutar naše zemlje.


Ovu promjenu dio javnosti nije dočekao s odobravanjem. Dosadašnja uobičajena praksa da se na kraju osmog ili početku devetog razreda osnovci otisnu na put autobusima prema talijanskom gradu Riminiju ili mađarskoj prijestolnici Budimpešti nije više u skladu s Pravilnikom.

No, evidentno je da ovakva odluka ministarstva ima i svoje prednosti, o čemu u razgovoru za Radiosarajevo.ba govori Elvir Kazazović.

Radiosarajevo.ba: Šta je novo u pogledu odvijanja školskih ekskurzija što je propisano novom odlukom?

Kazazović: Odvijanje ekskurzija učenika propisano je Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

Posljednjom izmjenom Pravilnika kojim je regulirana ova oblast propisano je da se škola u prirodi realizira u Kantonu Sarajevo, a za učenike IV i V razreda, uz saglasnost Ministarstva i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ekskurzije učenika osnovnih škola realiziraju se u Bosni i Hercegovini, za razliku od ranijeg rješenja po kojem je postojala mogućnost da, pod propisanim uvjetima, škola traži prethodnu saglasnost i uz pribavljanje iste organizira i realizira ekskurziju izvan granica BiH. Način plaćanja ugovornih obaveza za realizaciju oblika odgojno-obrazovnog rada koji se reguliraju ovim pravilnikom, na način da roditelji/staratelji uplaćuju sredstva na račun agencije.

Radiosarajevo.ba: Koji su bili razlozi donošenja ovakve odluke i kakve promjene očekujete?

Kazazović: Osnovni razlog donošenja posljednjih izmjena je vezan za način plaćanja. Iako je i ranije postojala mogućnost da se ugovorom između škole i agencije regulira žiralni način plaćanja usluge od direktnih korisnika, odnosno roditelja/staratelja učenika, praksa je uglavnom bila da se novac skuplja u školi, te uplaćuje na račun izabrane agencije. Smatram da će se na ovakav način moći lakše pratiti novčani tokovi, te da će se isti urednije oporezivati.

Također, smatram da će se obrazovni, odgojni i edukativni ciljevi ekskurzije ostvariti u punijem kapacitetu, a bez štetnih posljedica na zabavne i rekreativne ciljeve.

Radiosarajevo.ba: Prema vašem mišljenju, kako bi trebala izgledati idealna “škola u prirodi”, te idealna ekskurzija za mlađe i starije osnovce? Koje bi trebale biti destinacije i koje aktivnosti bi se provodile?  

Kazazović: Škola u prirodi i ekskurzija realizira se nakon usvajanja izvedbenog plana i programa u kojem se definiraju ciljevi i zadaci, sadržaji i metode realizacije nosioci aktivnosti i slično. Izvedbenim planom i programom se, između ostalog, ovisno o uzrastu definiraju ciljevi i način njihove realizacije.

Generalno, ciljevi su odgojni, obrazovni i praktični, i to: neposredno upoznavanje s pojavama i odnosima u prirodi i društvenoj sredini, upoznavanje sa prirodnim obilježjima, historijskim znamenitostima, sticanje znanja o kulturnom nasljeđu, obrazovnim i drugim dostignućima, posjećivanje spomenika kulture, rekreativno-zdravstveni i sociopsihološki razvoj učenika i slično.

Idealna realizacija svih oblika odgojno-obrazovnog rada bi bila kada bi se ostvarili svi planirani ciljevi uz najnižu cijenu realizacije.

(Radiosarajevo.ba)