To su mobilne elektronske učionice, odnosno mobilni ormari koji će služiti učenicima za unapređivanje vještina i znanja naših učenika, pojasnio je ministar.

Dodao je da je za ovaj projekt u budžetu KS-a planirano 1.200.000 KM.

Kazazović je također najavio i uvođenje elektronskih dnevnika u sve škole, ističući da će već u septembru u deset opremljenijih škola uvesti u upotrebu ove vrste dnevnika, a već naredne godine i sve škole u sarajevskom kantonu.

To podrazumijeva da će svaka učionica imati po jedan računar što će u velikoj mjeri olakšati rad nastavnicima i profesorima, naglasio je.

Dodao je da će svi nastavnici i profesori proći obuku za korištenje elektronskih dnevnika.

(Avaz.ba)