S tim u vezi, Ministarstvo je izvršilo korekciju u Vodiču za geografiju, na strani 23., na način da se navedeni tekst briše: 7. Literatura – Kulenović, S. i Džafić, D.: Geografija za deveti razred, Vrijeme, Zenica, Nam, Tuzla, 2012, a dodaje se novi odobreni udžbenik: Župančić, G.: Geografija za deveti razred, Nova dječija knjiga, Sarajevo, 2014.
(mon.ks.gov.ba)