Džana, mlada doktorica medicine iz Sarajeva želi uvesti prvu pomoć kao obavezan predmet u školama

Mlada doktorica Džana želi uvesti prvu pomoć kao obavezan predmet u školama.


Foto: Radiokameleon.ba

Džana Kapić rođena u opkoljenom Sarajevu 1994. godine. Osnovnu školu završava kao učenica generacije, zatim upisuje Drugu gimnaziju.

Od osnovne škole je članica Crvenog križa i bila je vođa ekipe prve pomoći, sa kojim je osvojila i državno takmičenje u pružanju prve pomoći. Učestvovala je na međunarodnim vježbama i takmičenjima u pružanju prve pomoći.

Nakon gimnazije završava Psihologiju i upisuje medicinu, tokom studija upisuje i psihoterapiju i trenutno upisuje treću godinu Geštalta, piše Radiokameleon.ba.

Radi na promociji pružanja prve pomoći i psihosocijalne podrške na kojoj temi je i diplomirala na Medicinskom fakultetu. Volonter Crvenog Križa i Gorske službe spašavanja, aktivno radi na skijalištu tokom zimske sezone gdje svakodnevno pruža prvu pomoć.

Njen cilj je edukacija građanstva u pružanju prve pomoći, jer prva pomoć spašava živote. Želi uvesti prvu pomoć kao obavezan predmet u školama.