Đaci uče kako da izbjegnu poroke

Kampus 10 godina realizuje edukaciju učenika s ciljem prevencije ovisnosti u saradnji sa osnovnim i srednjim školama.


Zbog epidemije koronavirusa u KS-u, kombinovane, odnosno online nastave, brojni projekti i programi koji su realizirani u školama su zaustavljeni ili reducirani. Jedan od njih je i program prevencije koji realizuju stručnjaci JU Terapijska zajednica Kampus KS-a, piše oslobodjenje.ba.

EDUKATORI

– Naša ustanova već 10 godina realizuje edukaciju učenika s ciljem prevencije ovisnosti u saradnji sa osnovnim i srednjim školama u KS-u. Osim radionica koje provodi stručni tim naše ustanove, realizuje se program prevencije primjenjujući koncept vršnjačke edukacije. Ovaj projekat se realizuje u toku školske godine u jednoj školi, a dobrovoljno se uključe zainteresovani učenici koji, nakon što budu osposobljeni da budu vršnjački edukatori, u drugom polugodištu realizuju radionice za svoje vršnjake uz praćenje i superviziju našeg stručnog tima. Vršnjački edukatori lakše prenose poruke i razgovaraju o osjetljivim temama sa svojim vršnjacima, objašnjava Šahim Kahrimanović, šef Službe za stručno-terapijske poslove i naučnoistraživački rad JU Terapijska zajednica Kampus KS-a.

Dodao je da je, nažalost, ove školske godine program prevencije konsultativnog karaktera realizovan putem online aplikacija.

U JU Terapijska zajednica Kampus KS-a planiraju da se u narednom polugodištu, ukoliko to okolnosti budu dozvoljavale, nastavi program prevencije u školama.

PREVENCIJA

– Neki od aspekata tog programa su edukacija vršnjačkih lidera – edukatora koji će provoditi edukaciju svojih vršnjaka, izrada edukativnih materijala koji imaju za cilj univerzalnu prevenciju ovisnosti, te podrška pri razvoju odgojno-obrazovnog programa univerzalne prevencije u osnovnim i srednjim školama u KS-u. To podrazumijeva edukaciju stručnog i nastavnog osoblja u školama, edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola s ciljem informisanja, izgradnje životnih vještina i promovisanje zdravih stilova življenja, te podizanje svijesti učenika o štetnosti korištenja psihoaktivnih supstanci, ali i uključivanje roditelja u proces edukacije s ciljem univerzalne prevencije ovisnosti, dodao je Kahrimanović.