Direktori škola u KS više ne mogu zapošljavati bez saglasnosti Ministarstva

Direktori osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo neće više moći zapošljavati kadrove ni privremeno bez saglasnosti i obavještenja nadležnog Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS.


Foto: Ilustracija

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS odlučilo je od ove školske godine pooštriti kontrole i mjere svih vrsta zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama. Ranije su direktori škola imali mogućnost privremenog zapošljavanja kadrova za kojim se ukaže potreba, bez traženja saglasnosti Ministarstva, piše portal Klix.ba.

Novom uredbom koja je dostavljena svim direktorima osnovnih i srednjih škola u KS 30. septembra, a koja je dopunjena 22. oktobra, traži se racionalnost prilikom svih vrsta zapošljavanja.

Za sva kratkoročna odsustva radnika do 30 dana, direktori će pisanim putem morati obavijestiti nadležno ministarstvo o svim zamjenama uz detaljno obrazloženje. A za slučajeve zamjene koja se odnosi na odsustvo radnika duže od 30 dana direktori škola će morati tražiti saglasnost Ministarstva za raspisivanje konkursa.

Tako će za sve privremene i povremene poslove škole morati dobiti saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, prenosi portal Klix.ba.

(Klix.ba)