Dio po dio, Snješko je gotov: Zabavna senzorna aktivnost za djecu

Kako napraviti Snješka i kada vani nema snijega?


Zima je idealna inspiracija za edukativne i zabavne igre kod kuće, koje vrlo lako možete sami napraviti.

Bila zima sa puno snijega ili ne, mi nalazimo različite načine da napravimo Snješka Bijelića iako nismo napolju, jer zimska čarolija ne može da prođe bez njega. Ovaj Snješko pomaže nam da naučimo mnogo toga.

Kada dođe zima, senzorna soba logopedskog centra Čabarkapa postaje ukrašena najljepšim zimskim crtežima, a i aktivnosti koje vježbamo sa mališanima imaju zimsku tematiku. Slažemo dio po dio Snješka i tako otkrivamo sva naša znanja i sposobnosti. Učimo dijelove tijela i opažanje odnosa dijela i cjelina. Vježbamo orijentaciju u prostoru (takođe verbalno označavamo položaje u prostoru, to jest govorimo gdje se šta nalazi).

Vrijedne ruke koje prave Snješka vježbaju koordinaciju oko ruka i finu motoriku. Ova aktivnost je takođe korisna za taktilnu stimulaciju i percepciju, naročito za taktilno preosjetljivu ili nedovoljno osjetljivu djecu, jer ih izlažemo različitim taktilnim stimulusima.

Praveći ovog Snješka razvijamo i bimanuelne aktivnosti. Tokom ove aktivnosti sve vrijeme vodimo računa o tome da dijete razumije govor i izvrši svaki verbalni nalog koji mu zadajemo.

Igrajte se, učite i utičite na svaki aspekt razvoja vašeg djeteta kada ste kod kuće uz ovakvog ili sličnog senzornog Sneška, prenosi yumama.com.