Na ovaj način, svi prisutni će se moći upoznati sa principima rada i nastavnim planom i programom škole.

Međunarodna Francuska škola Sarajevo – CIFS (College International Français de Sarajevo) dio je mreže od 495 obrazovnih ustanova iz 135 zemalja sa više od 330 hiljada učenika i učenica. U Sarajevu, škola je osnovana 1998. godine i danas broji 240 učenika i učenica 29 različitih nacionalnosti koji se obrazuju prema nastavnom planu i programu Francuskog ministarstva obrazovanja.

(Školski.ba)