Dan otvorenih vrata Međunarodne Francuske škole u Sarajevu – CIFS

Dan otvorenih vrata Međunarodne Francuske škole u Sarajevu – CIFS, održat će se u petak, 13. maja, a u okviru programa, škola će za svoje učenike i učenice te gostujuće roditelje i djecu organizovati kreativnu radionicu, science lab, plesnu radionicu te večernji bal pod maskama.


Na ovaj način, svi prisutni će se moći upoznati sa principima rada i nastavnim planom i programom škole.

Međunarodna Francuska škola Sarajevo – CIFS (College International Français de Sarajevo) dio je mreže od 495 obrazovnih ustanova iz 135 zemalja sa više od 330 hiljada učenika i učenica. U Sarajevu, škola je osnovana 1998. godine i danas broji 240 učenika i učenica 29 različitih nacionalnosti koji se obrazuju prema nastavnom planu i programu Francuskog ministarstva obrazovanja.

(Školski.ba)