BPK: Od 1. septembra učenici će biti u školskim klupama, nastava će se odvijati po A modelu

Učenici će biti u školskim klupama, uz poštivanje svih mjera i naredbi izdatih od kriznih štabova.


Boy with face mask writing at school
Ilustracija: Envato

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kanotna „Goražde d.o.o. za imenovanje direktora ovog javnog preduzeća.

Primljena je i k znanju informacija Ministarstva o kompletnoj proceduri raspisivanja konkursa i oglasa za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde za školsku 2021/2022 godinu.

Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak kojim se zadužuju sve osnovne i srednje škole na području našeg kantona da angažuju nastavnike po osnovu Ugovora o izvođenju časova nastave u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju do okončanja konkursne procedure za školsku 2021/2022. godinu, kao i ostalo neophodno osoblje u skladu sa zakonskim rješenjima do okonačanja konkursne procedure.

Zaključkom je zaduženo Ministarstvo i Pedagoški zavod BPK Goražde da u saradnji sa osnovnim i srednjim školama izvrši kvantitativnu i kvalitativnu analizu kadrovskih potreba prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u školama, uzimajući pri tome u obzir broj učenika, broj nastavnika kao i druge relevantne podatke sa kojima raspolažu škole, te da kompletan materijal sa usaglašenim prijedlozima konkursa i oglasa dostave Vladi BPK Goražde na razmatranje, a najkasnije u roku od 14 dana.

Vlada BPK Goražde prihvatila je zaključke Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. S obzirom na trenutno povoljnu epidemiološku situaciju u ovom Kantonu, odlučeno je da će se nastava odvijati po modelu A, a to znači da će od 01. septembra, kada počinje nova školska 2021/2022. godina, učenici biti u školskim klupama, uz poštivanje svih mjera i naredbi izdatih od kriznih štabova. Još jednom upućen je apel svim prosvjetnim radnicima da izvrše imunizaciju, kako bi spremno dočekali početak nove školske godine.