BiH: Neprimjereno ponašanje profesora prema učenici

Jedna učenica prijavila je nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja da se prema njoj neprimjereno ponaša.


Foto: Envato
Foto: Envato

Ministarstvo prosvjete i kulture RSa obaviješteno je od strane Osnovne škole „Đorđe Panzalović“ Osinja kod Dervente da je jedna učenica prijavila nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja da se prema njoj neprimjereno ponaša, kao i da je došlo do fizičkog obračuna između roditelja i nastavnika u školskim prostorijama.

Škola je informisala Ministarstvo da su obavljeni razgovori sa učenicom, nastavnikom i roditeljem, te da je o svemu obaviješten Centar za socijalni rad Derventa i Policijska stanica Derventa.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS očekuje da će policija sprovesti postupak utvrđivanja osnovanosti navoda, u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Pomenuti nastavnik je trenutno na bolovanju, a ukoliko se dokaže da postoji osnovana sumnja da se nastavnik neprimjereno ponašao i preduzimao određene radnje koje su na štetu učenice, škola će preduzeti neophodne mjere u smislu udaljavanja nastavnika iz nastavnog procesa, piše Buka.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS neće tolerisati bilo kakva neprimjerena ponašanja prosvjetnih radnika i u saradnji sa školama upotrijebićemo sve raspoložive zakonske mjere da takva ponašanja sankcionišemo, a takve nastavnike udaljimo iz obrazovnog sistema.