BH Telecom osigurao stipendiju i pripravnički rad za sedam učenika

Sedam učenica Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu iz Sarajeva obavit će pripravnički rad u kompaniji BH Telecom. BH Telecom svake godine omogući obavljanje jednomjesečnog pripravničkog rada u kompaniji za nekoliko učenika Centra.


Praktičan rad učenici će obavljati u Kontakt centru BH Telecoma, za šta će dobiti i novčanu naknadu.

Saradnja Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu i BH Telecoma traje već šest godina tokom kojih su 24 učenika obavila pripravnički rad.

Osim pripravničkog rada, BH Telecom je ove godine dodijelio stipendiju bivšem učeniku Centra, a trenutnom studentu informatike na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo Adinu Ćebiću, te mu obećala zaposlenje nakon diplomiranja.

BH Telecom je domaća kompanija koja stipendira najbolje studente u BiH i posebnu podršku iskazuje socijalno ugroženim kategorijama bh. društva. Nadam se da će učenici uspješno obaviti praktičan rad i steći nova iskustva koja će im pomoći u budućem životu i radnom angažmanu. Do sada je oko 1.500 učenika i studenata obavljalo jednomjesečni praktični rad u BH Telecomu,a dobitnici smo priznanja Poslodavac godine za osobe s invaliditetom obzirom da je u kompaniji zaposleno 238 osoba sa invaliditetom, istakla je izvršna direktorica za pravne poslove BH Telecoma, Azra Čolo.

(Stipendije.ba)