Znate li šta znači riječ škola?

Svi znamo šta je to škola i šta se u školi radi. Očekivali bismo da tako važna i ozbiljna ustanova ima i važno, ozbiljno, pa čak i strogo ime. Ali, ništa od svega toga! Iznenadit ćete se kad saznate šta znači riječ škola, ili šta je, u stvari, nekada značila.


Vjerovatno ste već čuli da škola nije naša riječ. U naš jezik preuzeta je iz latinskog jezika, tačnije riječi shola sa značenjem “učilište”. Međutim, prije toga stari Rimljani preuzeli su je od Grka, a u grčkom jeziku riječ shole, u početku, kada je nastala, nije značila “učilište”, već nešto sasvim drugo, čak, suprotno od onoga što danas znači. Shole je u starom grčkom jeziku značilo – dokolica, besposlica, odmor, zabava!

Pitat ćete se, sigurno: kako to?! Zašto su stari i mudri Grci svoja učilišta smatrali besposlicom, dokolicom i zabavom?

U početku, škola u Grčkoj  je bilo mjesto gdje su se okupljala besposlena djeca robovlasnika kako bi zajednički provodili vrijeme u igri i zabavi. Škola je, dakle, u početku bila mjesto za zabavu. Kasnije se tu počelo ozbiljnije raditi i učiti.

Posebna pažnja posvećivala se tjelesnom vježbanju – gimnastici. Upravo po tome što su se đaci u starim grčkim sholama bavili uglavnom gimnastikom, jedna vrsta škole, koja i danas postoji, dobila je naziv – gimnazija. Gimnazija je, dakle, “škola gimnastike”, mada se u naše vrijeme učenici u njoj najmanje bave gimnastikom.