ZDK: Ozvaničen početak kampanje “Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima”

U Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) juče je održana konferencija za medije kojom je ozvaničen početak kampanje pod nazivom „Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima“, koju će Uprava policije MUP-a ZDK provoditi u narednom periodu na području svoje nadležnosti. Cilj ove kampanje je, kako je istaknuto, povećanje svijesti o posljedicama koje po žrtvu i nasilnika ostavlja vršnjačko nasilje, te suzbijanje i prevencija ove negativne pojave, naročito u školskim sredinama.


Prisutnim predstavnicima medija obratio se policijski komesar Semir Šut koji je prezentirao sadržaj i ciljeve kampanje, te aktivnosti koje će Uprava policije poduzimati na promociji iste.

Uprava policije MUP-a ZDK donijela je odluku da samostalno sprovede predmetnu kampanju, kojom bi se akcenat stavio na preveniranje vršnjačkog nasilja, odnosno nasilja koje uključuje djecu, kao i maloljetničke delinkvencije, te osigurao adekvatan odgovor na pojavne oblike nasilja, svih odgovornih i nadležnih u cijelom društvu.

Kako je pojasnio policijski komesar Šut u svom izlaganju, policija Zeničko-dobojskog kantona preuzela je inicijativu i pokrenula ove aktivnosti, iako i nije u njenoj osnovnoj nadležnosti ova problematika.

Budući da smo krajnje odgovorni, prvenstveno prema zajednici a onda i prema poslu koji obavljamo, smatrali smo da jednim proaktivnijim pristupom, u oblasti koja i nije u našoj osnovnoj nadležnosti, ukažemo na posljedice ovog društveno neprihvatljivog ponašanja i da kroz jedan neposredan kontakt sa učenicima povećamo svijest mladih o posljedicama koje po žrtvu i nasilnika ostavlja vršnjačko nasilje, te naravno o načinima suzbijanja i prevencije ove negativne pojave. Također smo svjesni činjenice da ovaj vrlo zahtjevan posao ne možemo okončati sa pravim efektima i rezultatima ukoliko svi odgovorni subjekti u društvu ne budu reagovali u skladu sa svojim ovlaštenjima, što zahtijeva jedan krajnje ozbiljan pristup u rješavanju ovog problema. Svjestan svega navedenog, posebno pozivam roditelje da prate razvoj svoje djece, da uočavaju i najmanje promjene na njima, kao i u njihovom ponašanju, kako bi se pravovremeno uočili elementi nasilja i kako bi se adekvatno reagovalo u fazi kada još nisu nastupile najgore posljedice – naglasio je komesar Šut.

Kako je pojašnjeno, ciljna kategorija kampanje jesu učenici svih sedmih, osmih i devetih razreda osnovnih škola, kao i učenici svih razreda srednjih škola na području ZDK, a radi se o 27.000 učenika.

Policijski komesar Šut je iskoristio ovu priliku da se zahvali gostima na profesionalnom radu i doprinosu, u smislu praćenja svih aktivnosti koje je Uprava policije MUP-a ZDK poduzimala na unapređenju stanja bezbjednosti, dokumentovanju i rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela i procesuiranju izvršilaca istih, kao i drugih mjera, operativnih akcija i aktivnosti, a sve sa ciljem objektivnog i blagovremenog informisanja javnosti i zajednice.

(Avaz.ba)