Zašto su slagalice dobre za dječiji razvoj?

Birajte slagalice u skladu sa uzrastom djeteta i uključite se i sami u igru.


Sigurno ste već čuli da su slagalice dobre za dječiji mozak i kognitivni razvoj djeteta, a velika je vjerovatnoća da su ih vaši mališani već dobili kao rođendanski ili novogodišnji poklon.

Ali, zašto se slagalice smatraju korisnim za dječji mentalni razvoj?

Evo nekoliko odgovora:

Svijet oko nas

Psiholozi su utvrdili da na razvoj dječijeg mozga značajno utiče to kada dijete izravno djeluje ili manipuliše svijetom oko sebe, a slagalice mu pružaju upravo tu mogućnost. Igrajući se sa slagalicama, djeca uče da djeluju sa svojim okruženjem, mijenjajući njegove oblike.

Koordinacija oko-ruka

Kada djeca okreću, stavljaju ili uklanjaju dijelove slagalice, zapravo vježbaju koordinaciju između svojih ruku i očiju. Oči vide zagonetku, a mozak zatim predviđa kako slagalica treba da izgleda ili koji dio treba pronaći i postaviti na mjesto. Tada mozak, oči i ruke rade zajedno kako bi pronašli, postavili i uklopili djelić u slagalicu i riješili zadatak.

Razvoj fine motorike

Slično načinu na koji je postignuta koordinacija očima, slagalice omogućavaju djeci da razviju fine motoričke vještine. Njih ne treba miješati sa krupnom motorikom poput hodanja, jer fina motorika zahtijeva male, specijalizovane pokrete koje stimuliše upravo slagalica. Igranjem sa njenim sitnim dijelovima, djeca razvijaju mišiće prstića i šake, kao i njihovu koordinaciju. Fina motorika je potrebna za budući razvoj grafomotorike, kao i za druga važna postignuća.

Krupna motorika

Krupne motoričke sposobnosti beba i male djece mogu da se poboljšaju blokovima za slaganje i drugim velikim slagalicama, sa kojima je lako raditi, piše Mamaklik.com.

Rješavanje problema

Vještina djelotvornog rješavanja problema je izuzetno važna. Dok dijete gleda različite dijelove slagalice i razmišlja gdje se oni uklapaju ili ne uklapaju, ono zapravo razvija vještinu rješavanja problema. Uostalom, slagalica se ne može dovršiti varanjem: ili se uklapa ili se ne uklapa. Zato ovakav vid igre poudučava djecu da razmišljaju na logičan način i da koriste vlastiti um kako bi došli do rješenja problema.

Prepoznavanje oblika

Za mlađu djecu, pa čak i bebe, učenje prepoznavanja i sortiranja oblika je važan dio njihova razvoja. Kod pojedinih slagalica dijelovi moraju biti prepoznati i razvrstani prije nego što se mogu sastaviti. Ovakva igra djecu uči početnim matematičkim pojmovima i razvija vizualnu diskriminaciju, odnosno sposobnost uočavanja sličnosti i razlika u obliku, boji, uzorku, veličini, položaju ili pak orijentaciji djelića slagalice.

Razvoj pamćenja

Čak i jednostavne slagalice mogu stimulisati i poboljšati dječije opažanje i memoriju. Na primjer, dijete će morati da obrati pažnju na veličinu, boju i oblik različitih dijelova dok konačno ne složi slagalicu. Ako se komad ne uklapa, dijete ga stavlja u stranu; ali vremenom će se morati sjetiti tog dijela kada mu bude potreban.

Postavljanje malih ciljeva

Kada se dijete igra sa slagalicom, ono često razvija strategiju za brže i učinkovitije slaganje njenih dijelova. Ono, recimo, prvo slaže manje segmente ili sortira komade sa hrpe u skladu sa bojama ili oblicima. To pomaže djetetu da nauči kako da postigne manje ciljeve, čiji će mu rezultati pomoći kao sredstvo za dostizanje većeg cilja.

Slagalice su različite, od blokova, preko sitnih kockica do takozvanih “puzzle” slagalica. Birajte ih u skladu sa uzrastom djeteta i uključite se i sami u igru. Igranjem u paru, stimulisaćete djetetov govor, socijalne vještine, komunikaciju i kreativnost.