Zašto se kaže: Bez dlake na jeziku

Ovaj izraz koristi se i u njemačkom jeziku, ali jeste li znali kako je nastao?


Izraz “bez dlake na jeziku” znači otvoreno, otresito govoriti, bez ustručavanja reći svoje mišljenje. Teško je sa sigurnošću reći kako je nastao i odakle potiče taj izraz, koji se, u istom značenju, upotrebljava i u drugoj verziji: nemati dlake na jeziku. Takav izraz postoji i u njemačkom, samo što on tamo ne glasi nemati, nego, upravo obrnuto – imati dlaku na jeziku (njemački: Haare auf der Zunge haben). Osim toga, Nijemci govore i imati dlaku na zubima (njemački: Haare auf den Zähnen haben).

Ono što se da zapaziti u vezi sa svim tim varijantama jednog te istog izraza u srpskom i njemačkom jeziku jeste da im je zajednička okosnica riječ dlaka, kao i samo značenje, koje se u rječnicima određuje manje – više na isti način.

Za izraze koji se upotrebljavaju u njemačkom jeziku, u frazeološkim rječnicima daje se objašnjenje: uz odrednicu Haare auf der Zunge haben („imati dlaku na jeziku”) – „imati dugačak jezik; biti drzak na jeziku”, a uz Haare auf den Zähnen haben („imati dlaku na zubima”) – „biti energičan; oštro braniti svoj stav, svoje pravo; imati oštar jezik; biti drzak”. Postavlja se pitanje kako su se mogla razviti ta, u suštini veoma slična značenja našeg i odgovarajućeg njemačkog frazeologizma. Postoje dvije pretpostavke, koje nisu naročito uvjerljive.

U nekim našim krajevima postojalo je vjerovanje da onima koji lažu izraste dlaka na jeziku. Tako su majke obično govorile djeci:

 – Isplazi jezik da vidim lažeš li!

To bi trebalo da znači da oni koji ne lažu, koji, dakle, nemaju šta da kriju, mogu da pokažu jezik, tj. da govore otvoreno i oštro, bez ustručavanja. A to i jeste osnovni smisao izraza bez dlake na jeziku, odnosno nemati dlake na jeziku.

Nijemci svoj izraz Haare auf der Zunge haben, odnosno Haare auf den Zähnen haben dovode u vezu sa pričom o nekom čovjeku koji je htio da se prikaže kao vukodlak, pa je pokazivao žile (a, vjerovatno, i dlake) na jeziku i zubima. Otuda i ono „imati dlaku na jeziku/zubima”, nasuprot srpskom: „nemati…”.

Za njemački izraz uvjerljivije je ipak objašnjenje, koje se (kao i već navedeno) daje u jednom etimološkom rječniku, da je dlaka, odnosno dlakavost iskonska oznaka slobodnog čovjeka. Po tome dlaka na jeziku, ili zubima, znači „slobodan” (govor i sl.).

Ako je to objašnjenje tačno, i ako je izraz o kojem je ovdje riječ preuzet u srpski jezik iz njemačkog, ostaje otvoreno pitanje kako je njemačko imati dlaku na jeziku prešlo u naše nemati dlake na jeziku. Dosad na to pitanje nije nađen uvjerljiv odgovor.

Literatura: Milan Šipka, Zašto se kaže, šesto izdanje, Novi Sad