Zadatak: Koje dvocifrene brojeve možete napisati pomoću ove dvije cifre?

Koje dvocifrene brojeve možete napisati pomoću ove dvije cifre?


Danas vam donosimo jedan vrlo zanimljiv, ali ne toliko težak, matematički zadatak koji će pokrenuti sve školarce, čak i one kojima matematika nije toliko draga.

Vaš zadatak sastoji se iz dva pitanja koja su povezana sa brojevima prikazanim na slici: 4 i 6.

  1. Koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću ove dvije cifre?
  2. Zapiši sve dvocifrene brojeve koristeći cifre 4 i 6.

Rješenja pogledajte na sljedećoj stranici.