Većina škola u TK postavila “panik tastere” i zaštitare, obilazi ih i policija

U većini škola određene mjere su već provedene, poput ugradnje “panik tastera” i videonadzora te postavljanja zaštitara.


Foto: UNA

Nakon slučaja iz Lukavca, kada je učenik hicem iz pištolja ranio nastavnika, nadležni u Tuzlanskom kantonu sačinili su set mjera s ciljem smanjenja maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama. U većini škola određene mjere su već provedene, poput ugradnje “panik tastera” i videonadzora te postavljanja zaštitara.

U junu ove godine osnovnu školu u Lukavcu zadesio je nesvakidašnji slučaj, kada je učenik u prostorije obrazovne ustanove stigao sa pištoljem, ranivši tada nastavnika, koji je obnašao i funkciju pomoćnika direktora.

Ovaj slučaj pokazao je manjkavosti cjelokupnog sistema te ukazao na prijeku potrebu u kontekstu promjene prije svega sigurnosnog stanja u školama piše Klix.

U cilju prevencije maloljetničke delikvencije i poboljšanja stanja sigurnosti u školama u Tuzlanskom kantonu, između ostalog, izrađen je pravilnik o kućnom redu u školama te dokument koji se odnosi na saradnju roditelja učenika sa školom. Oba pravilnika se odnose na osnovne i srednje škole, a kao takvi su koncem septembra upućeni u obrazovne ustanove.

Kreiranje ovih pravilnika naslonjeno je na izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, a koje su ranije usvojene u Skupštini TK. Također, uredbama je predviđeno i sankcionisanje učenika, roditelja, ali i nastavnog osoblja.

Između ostalog, pravilnik o kućnom redu propisuje da je neprihvatljivo ponašanje zapravo neprimjereno odijevanje, ometanje odgojno-obrazovnog rada, oštećenje školske imovine, korištenje mobilnog telefona tokom nastave, uređaja za reprodukciju muzike i zvuka te drugih uređaja koji nisu u funkciji realizacije nastave, odnosno nemaju odobrenje nastavnika.

Zloupotreba elektronskih uređaja izvan nastavnih procesa, poput snimanja nasilnih scena, distribuiranje snimaka i slika sa nasilnim sadržajem, pornografija, dijeljenje različitih sadržaja na socijalnim mrežama sa namjerom izrugivanja drugog učenika ili zaposlenika škole – smatra se neprihvatljivim ponašanjem učenika i protiv ovakvih djela će se provoditi odgovorajući disciplinski postupak u cilju postizanja odgojne svrhe.

Doneseno više od 30 mjera

Inače, nakon stravičnog slučaja u Lukavcu, Vlada TK je formirala radnu grupu koja je imala zadatak sačinjavanja seta mjera s ciljem smanjenja maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama.

Radna grupa je izradila dokument sa više od 30 mjera, od kojih je dosad dio realiziran, a većina zahtjeva značajne promjene u školama, koje će kada budu u potpunosti implementirane, promijeniti okruženje za učenike osnovnih i srednjih škola.

Kako je navedeno u dokumentu koji je u posjedu portala Klix.ba, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK je zaduženo za ukupno deset mjera, od kojih je zaključno sa septembrom u cjelosti realizovalo njih četiri.

“Tri mjere su djelimično realizovane, dok tri nisu, uz napomenu da je mjera koja se odnosi na donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o disciplinskoj odgovornosti učenika u osnovnoj i srednjoj školi, mjera koja će biti realizovana u narednom perodu, s obzirom da se očekuje dostavljanje mišljenja Ureda za zakonodavstvo Vlade TK na prijedlog novog pravilnika o disciplinskoj odgovornosti učenika srednjih škola. Realizacija mjere koja se odnosi na donošenje etičkih kodeksa za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama je u toku, s obzirom da je formirana radna grupa u kojoj su učešće uzeli i predstavnici reprezentaitivnih sindikada osnovnog i srednjeg obrazovanja te se realizacije ove mjere očekuje do kraja 2023. godine, kako je i određeno rokom”, napisano je u dokumentu.

Na osnovu donesene uredbe o obezbjeđenju i sprovođenju odgovarajuće tehničke i fizičke zaštite u osnovnim i srednjim školama TK, predviđa se postavljanje videonadzora, protuprovalna zaštita i protuprepadna zaštita, odnosno takozvani panik taster. Također, u cilju postizanje većeg stepena sigurnosti, škola s ovlaštenom agencijom može zaključiti ugovor o obavljanju poslova fizičke zaštite.

Većina škola ugradila “panik tastere”

Većina škola još uvijek nije realizirala sve mjere zaštite, a kao razloge su naveli nedostatak novčanih sredstava i nemogućnost obezbjeđenja fizičke zaštite zbog nedostatka kadra u agencijama.

 – Primjena predmetne uredbe je već počela te je prema raspoloživim podacima Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, 47 škola realizovalo ugradnju protuprepadne zaštite (panik taster) dok je u 20 škola postupak ugradnje u toku. Ostale škole će se obratiti zahtjevima za dodatnim sredstvima kako bi mogli realizirati ovu aktivnost. Pedeset i pet škola je realizovalo fizičku zašitu objekta škole, a devet trenutno provodi postupak kako bi osiguralo fizičku zaštitu. Gotovo 30 škola se izjasnilo da imaju poteškoću s realizacijom ove aktivnosti, s obzirom da subjekti koji se bave fizičkom zaštitom ne raspolažu radnom snagom – certificiranim zaštitarima, što ih onemogućava da učestvuju u postupcima nabavki. To je najizraženije u Gradačcu, Srebreniku i Teočaku, istaknuto je u informaciji koja je u posjedu portala Klix.ba.

Kako se dalje navodi, 28 škola realizovalo je postavljanje videonadzora, dok 19 trenutno sprovodi postupak nabavke te usluge.

Mjere i za policiju, socijalne radnike, pravosuđe…

Ovim mjerama pored obrazovanja, obuhvaćene su i oblasti socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.

 – Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije zaduženo je za ukupno šest mjera, od kojih je u cjelosti realizovalo jednu čiji rok je bio septembar/oktobar 2023. godine. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je u svom izvještaju istaklo ukupno šest mjera, iako su predmetnom informacijom zaduženi za ukupno četrnaest. Za istaknute mjere je navedeno da se pet mjera provodi u kontinuitetu, a za jednu koja se odnosi na imenovanje Radne grupe za revidiranje programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u TK za period 2024-2027. godina, naznačen je prijedlog da se važeći rok decembar 2023. godine promijeni i za novi rok odredi 2024. godina, piše u informaciji.

Ministarstvo zdravstva je zaduženo za tri mjere, koje su realizovane.

 – Osim toga, ministarstvo je kao jedan od nadležnih resora zaduženo i za nekoliko interresornih mjera koje su pojedinačno obrazložene na kraju informacije. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i JU Odgojni centar Tuzalnskog kantona zaduženo je za ukupno šest mjera. Realizovana je mjera imenovanja Radne grupe u cilju sveobuhvatne analize opravdanosti pokretanja inicijative za izmjene Krivičnog zakona u Federaciji BiH i Zakona o krivičnom postupku FBiH u cilju smanjenja starosne granice za krivičnopravnu odgovornost maloljetnih lica, te će se u narednom periodu spram rezultata utvrđenih navedenom analizom zauzeti stav o opravdanosti pokretanja inicijative za izmjene Krivičnog zakona u Federaciji BiH i Zakona o krivičnom postupku FBiH, naglašeno je u informaciji.

Dodano je da se u kontinuitetu vrši realizacija četiri mjere koje se odnose na poboljšanje uslova za rad Odgojnog centra Tuzlanskog kantona i popunjavanje stručnog kadra, poticanje škola za upućivanje zahtjeva za preventivne tretmane, poticanje inicijative/zainteresovanosti škola za realizovanjem preventivnih radionica i dosljedna primjena krivičnih sankcija.

 – Realizacija mjere izmještanja Odgojnog centra Tuzlanskog kantona na drugu lokaciju nije započeta jer se nisu stekli uslovi za realizaciju iste, napisano je.

Kada su u pitanju mjere u nadležnosti policije, ona je zadužena da u kontinuitetu vrši provjere registriranih nosilaca vatrenog oružja neposrednom kontrolom na adresi prijavljenog prebivališta, ali i da u roku od 12 mjesec izvrši reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja.

Također, Uprava policije MUP-a TK se zadužuje da kroz vršenje redovnih pozorno-patrolnih djelatnosti osigura pojačane obilaske i prisustvo policijskih službenika u blizini školskih objekata u cilju preventivnog djelovanja.

Kada je riječ o socijalnoj zaštiti, kroz mjere je predloženo da se kod osnivača centara za socijalni rad naloži neophodno postupanje u skladu sa propisanim obavezama te da centre kadrovski ojačaju, u skladu sa propisima i standardima. Također, zatražena je i uspostava usluge porodičnih savjetovališta najmanje u pet većih centara za socijalni rad u Tuzlanskom kantonu.

U oblasti zdravstva, primarno je navedeno osiguranje sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije, kao i formiranje takvog odjeljenja pri Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Dosljedna primjena krivičnih sankcija, jedna je od mjera koja je navedena za oblast pravosuđa, koja je kao takva posebno bitna u cijelom ovom lancu.