Upoznajte Hanan Al Hroub, palestinsku učiteljicu koja se bori protiv nasilja u školama

Hanan Al Hroub je učiteljica iz Palestine koja je jedna od 10 kandidata za Svjetsku nagradu učitelja za 2016. godinu.


Vraćajući se kući iz škole, njen muž i djeca bili su povrijeđeni u oružanom sukobu. Nakon što su Hananina djeca preživjela takvu traumu promijenili su svoje ponašanje, a ocjene u školi su postale slabije. Njeno iskustvo u pružanju pomoći svojoj djeci u prevazilaženju preživljene traume, podstaklo ju je da pomaže drugoj djeci koja su odrasla u sličnim, teškim uslovima.

Hanan ističe slogan “Ne nasilju” i u radu sa djecom se koristi posebnim programom koji je sama razvila. Fokusira se na razvoj povjerenja, poštovanja i iskrenih odnosa  sa svojim učenicima. Podstiče djecu na zajednički rad, obraća pažnju na zasebne potrebe svakog djeteta i nagrađuje njihovo pozitivno ponašanje.

Hanan je ovakvim pristupom uspjela reducirati nasilje u školama, te je svojim načinom rada inspirisala i svoje kolege koji su počeli održavati nastavu na njenom primjeru.

U nastavku pogledajte video kojim se predstavila na takmičenju za Svjetsku nagradu učitelja 2016. godine:

(Školski.ba)