Ukinuto polaganje eksternih matura u školama u Tuzlanskom kantonu

Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici su usvojili inicijativu na osnovu koje se ukida polaganje eksternih matura učenicima osnovnih i srednjih škola.


Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona jednoglasno su podržali inicijativu kojom se ukida polaganje eksterne mature u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.

Između ostalog, ova odluka je uslijedila nakon ustanovljenog problema koji se odnosi na upisivanje studenata na Univerzitet u Tuzli, odnosno nepravičan odnos prema kandidatima iz kantona u Federaciji BiH i svih iz Republike Srpske koji nemaju ovakav vid provjere znanja na kraju školovanja.

Prilikom upisa na neki od fakulteta ili Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, eksterna matura koja se sprovodi u srednjim školama pred kraj četvrtog razreda, nosi maksimalno pet bodova.

Oni maturanti koji nisu imali ovakav vid testiranja, ostaju uskraćeni za dobijanje bodova. Zbog toga se vrlo lako može desiti da su oni presudni za upis na fakultet ili ostvarivanje primarnog statusa redovnog studenta.

Ovaj problem su prepoznali i zastupnici u Skupštini TK Lejla Vuković i Smajo Mandžić koji su tom zakonodavnom tijelu uputili inicijativu za ukidanje eksternih matura u osnovnim i srednjim školama. Inicijativa je na današnjoj sjednici skupštine usvojena jednoglasno.

– Duži vremenski period smo razmišljali o pokretanju inicijative za ukidanje polaganja eskterne mature u osnovnim i srednjim školama. Mnogo smo razgovarali sa strukom, odnosno prosvjetnim radnicima, pedagozima, roditeljima i učenicima te smo došli do jednoglasnog zaključka da sama eksterna matura sa sobom nosi ogromam stres, pritisak, a ne polučuje pozitivan efekat, kaže Vuković za Klix.ba.

Ona naglašava da pokretači inicijative nisu protiv učenja, već suprotno, ali da smatraju da jedan test nije mjerodavan za cjelokupno školovanje, ali da može biti presudan u određenim slučajevima.

– Kap koja je prelila čašu jeste činjenica da su djeca, učenici povratnici u RS u nezavidnom položaju pa samim tim i diskriminisani su u odnosu na ostale buduće studente, jer ne mogu ostvariti bodove koje eksterna matura nosi sa sobom, a uzimaju se u obzir prilikom upisa na željeni fakultet Univerziteta u Tuzli, ističe Vuković.

Na kraju je kao jedan od mogućih prijedloga za dogledno vrijeme navela uvođenje nekog vida završnog testa koji bi mogao ući u vrednovanje škole ili nešto slično.